Danh mục sản phẩm
Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Máy bắn đinh không khí


Mô tả

·  1PC F32 Máy bắn đinh nhỏ

·  1PC 9025 Máy bấm kim nhỏ

·  1PC 8416 Máy bấm kim khổ rộng

·  1PC MSN 120 Máy bắn đinh

·  1PC Kính an toàn

·  1PC Dầu

·  2PC Bu lông lục giác chính

·  1PC Túi ni lông

 

Sản phẩm nổi bật