Danh mục sản phẩm
Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Máy bắn đinh MC4C


Thông số kĩ thuật:

Loại vòng

Đường kính

Kích thước quét

Kích thước vòng

Tương tự

Vòng C

23.5mm

16ga

3/4"

AC52 SC442

 

Model

Kích thước

Trọng lượng

Áp suất yêu cầu

Áp suất tối đa

Năng suất đinh

MC4C

341x340x108mm

1.65kg(3.63Lb)

60~90PSI(4-7bar)

120PSI(8.3bar)

100pcs

 

Sản phẩm nổi bật