Danh mục sản phẩm
Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Máy bắn đinh đỉnh 422J


Thông số kĩ thuật:

Model

Kích thước

Trọng lượng

Áp suất yêu cầu

Áp suất tối đa

Năng suất đinh

422J

55x170x240mm

1.4kg(3.0Lb)

60-100PSI(4-7bar)

120PSI(8.3bar)

100pcs

 

Sản phẩm nổi bật