Danh mục sản phẩm
Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Máy bắn đinh RP9096


Mô tả

Model

Kích thước

Trọng lượng

Áp suất yêu cầu

Áp suất tối đa

Năng suất đinh

RP9096/F32K

60x180x210mm

1.2kg(2.6Lb)

60-100PSI(4-7bar)

120PSI(8.3bar)

100pcs

 

Sản phẩm nổi bật